Σύμφωνα  την αρ πρωτ Φ252/155916/Α5/19-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: "Διαδικασίες εγγραφής επιτυχόντων" όσοι από τους επιτυχόντες δεν ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική τους εγγραφή, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την 16η  Οκτωβρίου 2017.

 Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την γραμματεία του Τμήματος

Από την γραμματεία του Τμήματος