Οι εξετάσεις διαλέξεων "Αρδεύσεις – Στραγγίσεις Έργων Πράσινου" και Studio VI: Εφαρμογή Η/Υ στο σχεδιασμό Τοπίου" που ήταν προγραμματισμένες για την Τετάρτη 21/6 στις 10:15 και 12:15 αντίστοιχα μεταφέρονται λόγω ειδικής υποχρέωσης του εισηγητή στο πλαίσιο νομικών θεμάτων που αφορούν την ακαδ. κοινότητα του ΤΕΙ Ηπείρου.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 

  • "Αρδεύσεις – Στραγγίσεις Έργων Πράσινου (Δ)" Πέμπτη 22/6 15:15-17:00 Β2 
  • "Studio VI: Εφαρμογή Η/Υ στο σχεδιασμό Τοπίου (Δ)" Πέμπτη 22/6 17:15-19:00 Β2

 

Ο εισηγητής

Δρ. Τσιρογιάννης Ι.Λ.

Αναπληρωτής Καθηγητής