Κάντε κλικ για το σχετικό πρόγραμμα:

- Εργαστήρια Α΄εξαμήνου

- Εργαστήρια Β΄εξαμήνου

- Εργαστήρια (κατ.) Ζωικής Παραγωγής

- Εργαστήρια (κατ) Φυτικής Παραγωγής (εαρινό)

- Εργαστήρια (κατ.) Φυτικής Παραγωγής (χειμερινό)