Το  Σάββατο 3 Ιουνίου 2017, ώρα 10.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
θα πραγματοποιηθεί ημερίδα
του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου «Αγροχημεία -Εφαρμογές στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή/Φαρμακευτικά Φυτά» 
με τίτλο

«Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων & βιβλιογραφικών εργασιών των Αποφοίτων &  Μεταπτυχιακών Φοιτητών»

Πρόγραμμα 

9:30-10:00

Προσέλευση – Εγγραφές

10:00-10:15 Χαιρετισμοί

Γεώργιος Καψάλης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ευριπίδης Γλαβάς, Πρόεδρος ΤΕΙ Ηπείρου

 Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Αναπληρωτής Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μαρία Ελένη Λέκκα, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

10: 15 - 10:30

«Προσεγγίζοντας την αγορά εργασίας μέσα από τις Υπηρεσίες Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» - Ευθαλία Γερωνυμάκη, Υπεύθυνη της ΔΑΣΤΑ

10:30- 10:40

«Παρουσίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας -Νεανική Επιχειρηματικότητα» - Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

10:15-12:00 Α’ Συνεδρία: Προεδρείο,  Ι. Κωνσταντίνου, Κ. Σταλίκας  και Γ. Πατακιούτας

Παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών σε θέματα:

«Αγροχημεία - Έλεγχος Ρύπανσης και Προστασίας Περιβάλλοντος»

Συζήτηση

12:00-14.00 Β’ Συνεδρία: Προεδρείο, Ι. Λεονάρδος, Γ. Μάνος και Χ. Καριπίδης

Παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών σε θέματα:

«Ζωική και Φυτική Παραγωγή - Ασφάλεια και Αγροδιατροφικά Χαρακτηριστικά»

Συζήτηση

14:30-16:30 Γ’ Συνεδρία: Προεδρείο,  Μ. Λέκκα, Ε. Χατζηλουκάς και Α. Αφένδρα

Παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών σε θέματα:

«Φαρμακευτικά φυτά - Βιοδραστικές Ουσίες»

Συζήτηση