Κάντε κλικ για τα σχετικά έγγραφα:

- Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Βιβλίο για ΠΑ στο εξωτερικό μέσω Eramus

Οδηγίες συμπλήρωσης Work Placement Record Book