ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ.

 

Ορκίζονται στην συγκεκριμένη ορκωμοσία  οι απόφοιτοι με αριθμό Πτυχίου από 160 έως και 260!!!!!!!

Η προσέλευση των αποφοίτων να είναι κατά 2 ώρες νωρίτερα, στην γραμματεία του Τμήματος, για υπογραφή του Πρωτοκόλλου Καθομολόγησης και να φέρουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα!!!!

Απόφοιτοι οι οποίοι είχουν κληθεί για ορκωμοσία στο παρελθόν και δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, μπορούν να προσέλθουν στην συγκεκριμένη ορκωμοσία για να ορκιστούν.