ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ (ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) / Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής

Επειδή έως τώρα

  • μόνο 28 φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσο αφορά την πρώτη παρουσίαση στα ελληνικά,
  • μόνο 3 την δεύτερη παρουσίαση στα αγγλικά και
  • κανένας την τρίτη παρουσίαση,

υπάρχει σημαντική πιθανότητα πολλοί φοιτητές να αποτύχουν στο μάθημα επειδή δεν θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που έχουν αναφερθεί από την αρχή του εξαμήνου.

Όσοι φοιτητές αποτυγχάνουν στο μάθημα θα πρέπει να κάνουν το νέο ακαδημαικό έτος ξανά όλες τις απαιτούμενες παρουσιάσεις ώστε μπορούν να λάβουν βαθμολογία.

doneisbetterthanperfect 6 20a 01