Το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ξεκινά αύριο Παρασκευή 24/2/2017.

Θα γίνεται

Παρασκευή

από 8:30 έως 12:00

στην αίθουσα Α1 (ισόγειο) ή στην αίθουσα Β2 (όροφος) του κτηρίου ΑΑΤ.

 

Το μάθημα διαθέτει eclass

http://eclass.gunet.gr Έρευνα και Τεχνολογία | Προπτυχιακό | ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ (ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΤΕΙ Ηπείρου Τεχν. Γεωπόνων ΦΠ (LABGU359)

https://eclass.gunet.gr/courses/LABGU359/

Ελεύθερη Πρόσβαση (με εγγραφή) σε όσους διαθέτουν λογαριασμό στην πλατφόρμα