Υπάρχει δυνατότητα για μία ή δύο επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στο ΤΕΙ Ηπείρου με αντικείμενο την υποστήριξη:

  • του δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών του ΤΕΙ Ηπείρου στην πεδιάδα της Άρτας,
  • των μετρήσεων εδαφικής υγρασίας και συνθηκών εναέριου περιβάλλοντος πιλοτικών αγρών ακτινιδίων και
  • των μετρήσεων παροχής νερού στις υδροληψίες του συλλογικού δικτύου άρδευσης της πεδιάδας Άρτας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της πρακτικής: Δρ. Γιάννης Τσιρογιάννης (http://tegeo.teiep.gr/component/contact/contact/36-melh-ep/2-tsirogiannis-ioannis).

Πληροφορίες για την πρακτική άσκηση: http://tegeo.teiep.gr/551-odigies-gia-tin-praktiki-askisi, στον Δρ. Μενέλαο Θεοχάρη (http://tegeo.teiep.gr/component/contact/contact/36-melh-ep/20-theoxaris-menelaos) και στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (http://dasta.teiep.gr/grafeiopraktikisaskisis).