Κάντε κλικ για τις σχετικές ανακοινώσεις:

- Ανακοίνωση συμμετοχής

- Ανακοίνωση 6ου Συνεδρίου

- Πρόσκληση 6ου Συνεδρίου

- Πρόγραμμα για το κρέας

- Πρόγραμμα Zootechnia