Λόγω άδειας απουσίας στο εξωτερικό για συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο αρδεύσεων (http://www.spws2016.atb-potsdam.de/) όλα τα μαθήματα (διαλέξεις και εργαστήρια) του Δρ. Τσιρογιάννη Ι.Λ. που είναι προγραμματισμένα από Τρίτη 4/10 έως και Παρασκευή 7/10 αναβάλλονται. Η αναπλήρωσή τους θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Στο μεταξύ και για να μην πάει χαμένη η εβδομάδα σχετικά με τα μαθήματα αυτά, προτείνεται:

  • Για τη διάλεξη Εδαφολογία  - Διαχείριση Εδαφικών Πόρων, να δείτε το υλικό που είναι διαθέσιμο στο eclass του μαθήματος: http://eclass.gunet.gr/courses/LABGU355/ (χρειάζεται ο γενικός κωδικός εγγραφής στο http://eclass.gunet.gr/)
  • Για τη διάλεξη και το εργαστήριο STUDIO VI, να δείτε το υλικό που είναι διαθέσιμο στο eclass του μαθήματος: http://eclass.gunet.gr/courses/LABGU167/ (χρειάζεται ο γενικός κωδικός εγγραφής στο http://eclass.gunet.gr/)
  • Για τη διάλεξη και το εργαστήριο Αρδεύσεις - Στραγγίσεις Έργων Πράσινου, να δείτε το υλικό που είναι διαθέσιμο στο eclass του μαθήματος: http://eclass.gunet.gr/courses/LABGU159/ (χρειάζεται ο γενικός κωδικός εγγραφής στο http://eclass.gunet.gr/) αλλά και οι βιντεοσκοπήσεις μαθημάτων του opencourses που είναι διαθέσιμες στο: http://eclass.teiep.gr/courses/TEXG116/ (δεν χρειάζεται εγγραφή)

Καλή ακαδημαική χρονιά!

Να συμμετέχετε, να είστε απαιτητικοί όσο αφορά την εκπαίδευση που σας προσφέρεται και να είστε εντάξει στις υποχρεώσεις σας. Εγώ θα πληρώνομαι είτε γίνει είτε δεν γίνει το μάθημα. 

Raise Your Hand For Education