Σε συνέχεια της εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία  ολοκλήρωσης εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών για το Τμήμα μας.

Η ως άνω διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου  2016.

Κάντε κλικ για το σχετικό έγγραφο.