Εξαιτίας των αναμενώμενων προβλημάτων από τη γενική απεργία που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 4/2, οι εξετάσεις 

STUDIO V: ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η/Υ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΗΠΩΝ (Δ), και 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (Δ) που ήταν προγραμματισμένες για την Πέμπτη 4/2 στις 14:15 και 16:15 αντίστοιχα

θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 3/2 από 13:00-18:00 (μπορείτε να έρχεστε ότι ώρα θέλετε στο γραφείο του κ. Τσιρογιάννη στο κτήριο ΑΑΤ, η εξετάσεις θα είναι προφορικές)