Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ακ. έτους 2015-2015 (πλην κατεύθυνησης Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου)

- Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

- Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής

-Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής

 

ΚΑΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟ!!!!!!!!!!!!!!