ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞ. 2015-16 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΑΤ

Κάντε κλικ για τη σχετική ανακοίνωση

 


Σημείωση: Ο αριθμός των τμημάτων εργαστηρίων και η κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού μπορεί να αλλάξει με βάση την απόφαση της σχετικής Γ.Σ. του τμήματος