Διαδικασία υλοποίησης της Πρακτικής  Άσκησης του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων  του Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου.

Α.   Ενημερωτική   συνάντηση  των μελών  Ε.Π. με  τους  φοιτητές

Με πρωτοβουλία του υπεύθυνου της  Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, το Σεπτέμβριο και το  Φεβρουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιείται  ενημερωτική  συνάντηση των Μέλων  Ε.Π. και των σπουδαστών του 7ου και παλαιοτέρων εξαμήνων του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων για ενημέρωση επί της διαδικασίας πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών του Τμήματος.

Ο Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ενημερώνει λεπτομερώς για τις προϋποθέσεις που απαιτείται να πληρούν οι φοιτητές για την εκτέλεση της Πρακτικής τους Άσκησης. Ακολουθεί  διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών  ΕΠ και των  φοιτητών  και δίνονται απαντήσεις και διευκρινήσεις από τον  Υπεύθυνο  της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.  Επίσης διανέμεται  έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό.  

Την ευθύνη για την έγκαιρη οργάνωση της ενημερωτικής  συνάντησης  έχει ο Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος  και  η γραμματεία του Τμήματος.

Β. Έγκριση  της  αίτησης πραγματοποίησης  Πρακτικής  Άσκησης

Στην αρχή του Σεπτεμβρίου και του Μαρτίου κάθε ακαδημαϊκού έτους ο φοιτητής μπαίνει στο διαδικτυακό τόπο http://dasta.teiep.gr/ και επιλέγει «Δημιουργία λογαριασμού». Το username και το password που επιλέγει μπορεί να αλλαχθεί από τον ίδιο οποιαδήποτε στιγμή. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού του γίνεται εντός 24 ωρών από τον διαχειριστή του συστήματος.

Μετά την ενεργοποίηση, για την οποία λαμβάνει σχετική ειδοποίηση στο e-mail που δήλωσε, μπαίνοντας στο Πληροφορικό σύστημα με τους κωδικούς που έχει επιλέξει μπορεί να κάνει ηλεκτρονικά στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Ηπείρου, αίτηση πραγματοποίησης  Πρακτικής  Άσκησης  (ΕΝΤΥΠΟ Ε01).

Η γραμματεία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων συλλέγει όλες τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι φοιτητές και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης κ. Θεοχάρη Μενέλαο συγκαλείται η επιτροπή Πρακτικής  Άσκησης (συντάσσεται πρακτικό) η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει  την αίτηση του/ης φοιτητή/ριας. 

Κατόπιν συντάσσεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το  έντυπο Ε02.

Την ευθύνη για την έγκαιρη συνεδρίαση της επιτροπής  έχει ο Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος  και  η  γραμματεία του Τμήματος.

Γ.   Έγκριση και τοποθέτηση του φοιτητή για την πραγματοποίηση της  Π.Α.

Γ1. Μετά την έγκριση πραγματοποίησης  ΠΑ, ο φοιτητής/τρια επιλέγει το φορέα στον οποίο επιθυμεί  να πραγματοποιήσει την  ΠΑ από το σχετικό ΠΙΝΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  εως 21-09-2016

(Αν ο φορέας  δεν  περιλαμβάνεται στον πίνακα,  πρέπει ο φορέας αυτός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)  να μας αποστείλει  e-mail  στο οποίο να περιγράφει τη διεύθυνσή του, την επωνυμία του, το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται και την πρόθεσή του να δεχτεί σπουδαστές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου για  Πρακτική Άσκηση.  Επίσης θα μας γνωρίζει ότι στα στελέχη του  συμπεριλαμβάνονται  Γεωτεχνικοί οι οποίοι μπορούν να εποπτεύσουν την Πρακτική Άσκηση.

Το παραπάνω e-mail θα αποσταλεί στη διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Tο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων θα εξετάσει το αίτημα και θα περιλάβει το φορέα αυτό ΠΙΝΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ εως 21-09-2016

 Γ2.   Ο φορέας υλοποίησης προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α)  Πρέπει να εγγραφεί και να ανοίξει λογαριασμό στο σύστημα atlas.  Η εγγραφή γίνεται μία φορά για τον κάθε φορέα.  

Για την εγγραφή του ο φορέας πρέπει να ακολουθήσει  τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://submit-atlas.grnet.gr/Common/ProviderRegistration.aspx,  ή  να μπει στην ιστοσελίδα  http://atlas.grnet.gr/ και να ακολουθήσει τις οδηγίες.

β)  Κάθε φορά που θα αποδέχεται ένα φοιτητή για την πραγματοποίηση ΠΑ θα μπαίνει στο διαδικτυακό τόπο  http://atlas.grnet.gr/ με τους κωδικούς που έχει στο σύστημα atlas και θα δηλώνει τη θέση Πρακτικής  Άσκησης για την οποία και προκύπτει ένας 6ψήφιος κωδικός αριθμός. Κατόπιν δίνει στον φοιτητή αυτόν τον 6ψήφιο κωδικό της θέσης, στην οποία θα τον απασχολήσει.

γ) Μπαίνει στο διαδικτυακό τόπο http://dasta.teiep.gr/ , επιλέγει «Δημιουργία λογαριασμού» και δημιουργεί username και password. Δίνει στο φοιτητή το usernameπου επιλέγει.Το username και το password που επιλέγει μπορεί να αλλαχθεί από τον ίδιο οποιαδήποτε στιγμή. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού του γίνεται εντός 24 ωρών από τον διαχειριστή του συστήματος.

Γ3.  Ο φοιτητής προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α) στέλνει e-mail στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και δηλώνει:

           (1) το ονοματεπώνυμο του, (2) τον αριθμό μητρώο του, (3) το τμήμα του , (4) το username του φορέα του στο ΔΑΣΤΑ και (5) τον 6 ψήφιο κωδικό της θέσης που έχει δηλώσει ο φορέας του στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.

β) Με το ίδιο e-mail ζητάει τη σύνδεσή του με το φορέα.

Γ4. Μετά από τις παραπάνω ενέργειες ο φορέας ειδοποιείται ότι συνδέθηκε στο e-mail που δήλωσε και παράγεται αυτόματα το  (ΕΝΤΥΠΟ Ε03).  Αφού συμπληρώσει το  Ε03 το υποβάλει ηλεκτρονικά στο  http://dasta.teiep.gr/

Για συμπληρωματικές πληροφορίες  και για παροχή βοήθειας σχετικά με τη λήψη των κωδικών και τη σύνταξη του  Εντύπου  Ε03, ο φορέας μπορεί  να επικοινωνεί με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Ηπείρου στα τηλέφωνα 26810-50237, 2651050765.

Γ5. Η γραμματεία του Τμήματος συλλέγει όλες τις  βεβαιώσεις αποδοχής για  Πρακτική Άσκηση, (ΕΝΤΥΠΟ Ε03) συνεργάζεται με τον υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, Αναπληρωτή καθηγητή κ.  Θεοχάρη Μενέλαο ο οποίος συγκαλεί την επιτροπή  Πρακτικής  Άσκησης η οποία:

α) Εγκρίνει και τοποθετεί τον/την φοιτητή/ρια στον φορέα για την πραγματοποίηση της Πρακτικής του/της  Άσκησης.

β) Ορίζει επόπτη εκπαιδευτικό του Τμήματος ο οποίος θα παρακολουθεί τον/την φοιτητή/ρια κατά  την πραγματοποίηση της Πρακτικής του/της  Άσκησης.

Κατόπιν συντάσσεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο Ε04.

Την ευθύνη για την έγκαιρη σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του έντυπου Ε04 έχει ο Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος .

Δ.   Ειδική σύμβαση εργασίας.  ΕΝΤΥΠΑ Ε05 (Φοιτητές) και Ε05 Β (Φοιτήτριες)

Μετά την κοινοποίηση του έντυπου Ε04 συντάσσεται σε τέσσερα αντίγραφα η Eιδική  Σύμβαση  Εργασίας. 

Η  Eιδική  Σύμβαση  Εργασίας είναι έντυπο το οποίο δεν συντάσσεται και δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 

Η Σύμβαση  Εργασίας συντάσσεται από το/τη φοιτητή/τρια στο ειδικό έντυπο (ανάλογα με το είδος της απασχόλησης) που του χορηγείται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία του Τμήματος  και αφού υπογραφεί  από  αυτόν/ή  και τον Προϊστάμενο του φορέα  υλοποίησης της  ΠΑ,  προωθείται στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία φροντίζει να υπογραφεί η σύμβαση από τον  Προϊστάμενο του Τμήματος και από τον εκπρόσωπο του Ε.Λ.Κ.Ε.

Κατόπιν διανέμει από ένα πρωτότυπο αντίγραφο στους  i.  Φοιτητή/τρια.  ii. Φορέα υλοποίησης της ΠΑ.   iii.  Ε.Λ.Κ.Ε.  και  iv.  Αρχείο  του Τμήματος.

Την ευθύνη για την έγκαιρη σύνταξη και διανομή του έντυπου Ε05 έχει ο ο/η φοιτητής/τρια και  η γραμματεία του Τμήματος .

 

Ε.  Έναρξη της Πρακτικής  άσκησης

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης  Εργασίας ο/η φοιτητής/τρια ξεκινά την πρακτική του άσκηση.

Ο φορέας υλοποίησης ενημερώνει αυθημερόν με e-mail στη διεύθυνση theoxarΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ότι ο/η φοιτητής/τρια παρουσιάστηκε και ξεκίνησε την πρακτική του/της άσκηση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Αμέλεια ενημέρωσης συνεπάγεται τη διακοπή της ΠΑ.

 

ΣΤ.   Ασφάλιση και  Πληρωμή  του/της  φοιτητή

Με την  έναρξη της  Πρακτικής  άσκησης ο ασκούμενος /η φοιτητής /τρια  συμπληρώνει και αποστέλλει στη γραμματεία του Τμήματος τον πίνακα με τα «Στοιχεία Φοιτητή/τριας που Πραγματοποιεί  την Πρακτική του/της  Άσκηση »  στη διεύθυνση  tegeoΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η γραμματεία  συγκεντρώνει  τα στοιχεία όλων των ασκουμένων  και συντάσσει συγκεντρωτικό  πίνακα  με  οικονομικά και ασφαλιστικά στοιχεία φοιτητών τον οποίο υποβάλλει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Οι παραπάνω δύο ενέργειες από τον ασκούμενο /η φοιτητής /τρια  και τη γραμματεία του Τμήματος γίνονται  μέσα σε  15 ημέρες από  την  έναρξη της  Πρακτικής  Άσκησης. 

Η πληρωμή  γίνεται  από  τον  Ε.Λ.Κ.Ε του Τ.Ε.Ι Ηπείρου.  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες μπορούν να  ζητούν πληροφορίες στη διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ε.   Δικαιολογητικά  Πραγματοποίησης  της Πρακτικής  Άσκησης

1.   Αίτηση φοιτητή/τριας  για έγκριση πρακτικής   ΕΝΤΥΠΟ Ε01

2.   Βεβαίωση έγκρισης  πρακτικής   ΕΝΤΥΠΟ Ε02  

3.  Βεβαίωση αποδοχής φοιτητή/ριας  για  Πρακτική Άσκηση.   ΕΝΤΥΠΟ  Ε03

4.   Βεβαίωση τοποθέτησης πρακτικής.   ΕΝΤΥΠΟ Ε04 

5.  Ειδική σύμβαση εργασίας    ΕΝΤΥΠΟ Ε05 Α (Φοιτητές) και Ε05 Β (Φοιτήτριες)

6.  Αίτηση για επικύρωση πρακτικής  ΕΝΤΥΠΟ E06 

Συντάσσεται από το φοιτητή/τρια αμέσως μετά  το τέλος της πρακτικής άσκησης.

Η γραμματεία του Τμήματος συγκεντρώνει όλες τις αιτήσεις και τις διαβιβάζει στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης  με απόφασή της επικυρώνει την ΠΑ.

Η γραμματεία του Τμήματος συμπληρώνει το έντυπο με τους αριθμούς εγκρίσεως και το υποβάλλει αρμοδίως.

Το  Έντυπο E06  συντάσσεται και υποβάλλεται σε έντυπη μορφή  ΟΧΙ  ηλεκτρονικά. 

7.  Έγγραφα  Υλοποίησης  της πρακτικής άσκησης 

Σε  ενιαίο έντυπο στην ιστοσελίδα  http://dasta.teiep.gr/  είναι καταχωρημένα τα ακόλουθα :

1.  Προσωπικό πλάνο φοιτητή/τριας (Πρώην ΕΝΤΥΠΟ  E10)

2.  Ενδιάμεση  έκθεση φοιτητή   (Πρώην ΕΝΤΥΠΟ  E11)

3.  Ενδιάμεση έκθεση  επόπτη καθηγητή (Πρώην ΕΝΤΥΠΟ  E13)

4.  Ενδιάμεση έκθεση  επόπτη φορέα (Πρώην ΕΝΤΥΠΟ  E15)

5.  Τελική  έκθεση φοιτητή  (Πρώην ΕΝΤΥΠΟ  E12)

6.  Τελική έκθεση  επόπτη καθηγητή  (Πρώην ΕΝΤΥΠΟ  E14)

7.  Τελική  έκθεση  επόπτη φορέα  (Πρώην ΕΝΤΥΠΟ  E16)

8.  Ερωτηματολόγιο φοιτητή  (Πρώην ΕΝΤΥΠΟ  E07)

9.  Ερωτηματολόγιο επόπτη  καθηγητή (Πρώην ΕΝΤΥΠΟ  E08)

10. Ερωτηματολόγιο επόπτη φορέα (Πρώην ΕΝΤΥΠΟ  E09)

11. Συνοπτική έκθεση επίδοσης από επόπτη φορέα απασχόλησης

Σημείωση: Τα παραπάνω διακεκριμένα  έντυπα,  τα οποία πλέον περιλαμβάνονται   στο ενιαίο έντυπο της ΔΑΣΤΑ , επισυνάπτονται  εδώ για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων κατά τη σύνταξη του ενιαίου εντύπου

Η συμπλήρωση  και η ηλεκτρονική υποβολή του παραπάνω ενιαίου εντύπου της ΔΑΣΤΑ γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

 

7.1. Το προσωπικό πλάνο φοιτητή/τρια

Κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης ο φορέας απασχόλησης και ο επόπτης εκπαιδευτικός  συμπληρώνουν το προσωπικό πλάνο φοιτητή/τριας το οποίο αποτελείται από τρία μέρη τα εξής:

Ι. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Συμπληρώνεται από τον επόπτη του φορέα απασχόλησης

ΙΙ. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συμπληρώνεται από τον επόπτη καθηγητή

ΙΙΙ.  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Συμπληρώνεται από τον επόπτη του φορέα απασχόλησης

Το προσωπικό πλάνο συμπληρώνεται μόνο μια φορά τον πρώτο μήνα της Πρακτικής Άσκησης

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Όπως μας ενημέρωσε το γραφείο πρακτικής άσκησης πρέπει να ακολουθείται η εξής διαδικασία:

(1) Ο φοιτητής συμπληρώνει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα απασχόλησης (Εβδομαδιαία Ατζέντα).

(2) Μόλις ο φοιτητής συμπληρώσει την «Εβδομαδιαία Ατζέντα» πηγαίνει:  α) στο φορέα  και του λέει να συμπληρώσει το δικό του κομμάτι και β) στον καθηγητή και του λέει να συμπληρώσει  και αυτός το  δικό του κομμάτι. Μπορεί να γίνει και αντίστροφα.  Δηλαδή πρώτα ο καθηγητής και μετά ο φορέας.

(3) Στο τέλος ο φοιτητής πρέπει να πατήσει  ΟΚ . Αν δεν συμφωνεί , τηλεφωνεί στον επόπτη του φορέα και τον επόπτη καθηγητή και λέει τις αντιρρήσεις του.

(4) Τελική επιβεβαίωση μπορεί να κάνει ΜΟΝΟ ο φοιτητής  και ο επόπτης καθηγητής (ΟΧΙ ο φορέας). Πρώτος κάνει επιβεβαίωση ο καθηγητής και μετά ο φοιτητής (προσοχή στη σειρά).

7.2. , 7.3. και  7.4   Οι ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου της Πρακτικής Άσκησης.

[Ενδιάμεση  έκθεση φοιτητή  (πρώην ΕΝΤΥΠΟ E11),  Ενδιάμεση έκθεση  επόπτη καθηγητή  (πρώην ΕΝΤΥΠΟ E13) και  Ενδιάμεση έκθεση  επόπτη φορέα  (πρώην ΕΝΤΥΠΟ E15)]

Μόλις περάσουν τρεις μήνες από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης,  η ΔΑΣΤΑ στέλνει     e-mail  στο φορέα απασχόλησης ,  στο φοιτητή και στον επόπτη εκπαιδευτικό, και τους λέει να υποβάλουν την ενδιάμεση έκθεση εντός μηνός.

Ο καθένας από τους αυτούς συντάσσει και  υποβάλλει  ηλεκτρονικά  την  αντίστοιχη έκθεση μέσα από την ιστοσελίδα http://dasta.teiep.gr/.

Προσοχή στην προθεσμία . Αν  οι εκθέσεις  δεν υποβληθούν έγκαιρα θα υπαάξει πρόβλημα στην ομαλή πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης,

7.5. , 7.6 και 7.7.  Οι τελικές  εκθέσεις προόδου της  Πρακτικής Άσκησης.

7.8. , 7.9 και 7.10.  Ερωτηματολόγια

Μόλις τελειώσει η Πρακτική  Άσκηση,  η ΔΑΣΤΑ στέλνει   e-mail  στο φορέα απασχόλησης στο φοιτητή και στον επόπτη εκπαιδευτικό, και τους λέει να υποβάλουν την τελική έκθεση, και τα ερωτηματολόγια μέσα σε τρεις ημέρες.

Ο καθένας από τους αυτούς συντάσσει και  υποβάλλει  ηλεκτρονικά  την  αντίστοιχη έκθεση και το ερωτηματολόγιο μέσα από την ιστοσελίδα http://dasta.teiep.gr/.

8.  Πρακτικό  συνεργασίας εποπτείας  ΕΝΤΥΠΟ E17

Συντάσσεται σε συνεργασία  του επόπτη εκπαιδευτικού, του επόπτη του φορέα απασχόλησης και του/της φοιτητή/τριας κατά την ημέρα επίσκεψης του επόπτη εκπαιδευτικού.

Το πρακτικό συνεργασίας εποπτείας συντάσσεται σε έντυπη μορφή και δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 

9.  Βεβαίωση έγκρισης πρακτικής  άσκησης  ΕΝΤΥΠΟ E18

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης  και την υποβολή από τον/την ασκούμενο/νη ΟΛΩΝ των  Δικαιολογητικών  Πρακτικής  Άσκησης , όπως περιγράφονται στην  παράγραφο ΣΤ, συντάσσεται από τη γραμματεία του Τμήματος, υπογράφεται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Ζ.   Επικύρωση   της  Πρακτικής Άσκησης.

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης  και την υποβολή από τον/την ασκούμενο/νη εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών,  όλων  των  Δικαιολογητικών  Πρακτικής  Άσκησης, όπως περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο Η, η γραμματεία του Τμήματος συνεργάζεται με τον υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, Αναπληρωτή καθηγητή κ. Θεοχάρη Μενέλαο ο οποίος συγκαλεί την επιτροπή  Πρακτικής  Άσκησης η οποία εγκρίνει την Πρακτική  Άσκηση του/της  φοιτητή/τριας.

Κατόπιν συντάσσεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο Ε18

Την ευθύνη για την έγκαιρη έγκριση της Πρακτικής  Άσκησης  έχουν:

α) Ο/Η φοιτητής/τρια .   Αν δεν υποβάλει  όλα τα δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών,  δεν μπορεί να εγκριθεί εκ των υστέρων η  Πρακτική   Άσκηση.

β)  Ο Υπεύθυνος της Πρακτικής  Άσκησης    για τη σύγκληση της επιτροπής  Π. Α.

γ)  Η γραμματεία του τμήματος σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του έντυπου Ε18 .

Η.    Συλλογή  και  υποβολή  των Δικαιολογητικών  Πρακτικής  Άσκησης

Τα παραπάνω  έντυπα  Ε1, Ε2, Ε3, Ε4Ε5 Α ή Ε5 Β, Ε6,  Ε17 και το ενιαίο έντυπο της ΔΑΣΤΑ, Ε7  τυπώνονται με φροντίδα και επιμέλεια του φοιτητή τοποθετούνται σε ένα φάκελο και υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος το αργότερο 15 ημέρες μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης.

Η Γραμματεία του Τμήματος ασκεί τον προσήκοντα έλεγχο και τα αρχειοθετεί αφού επισυνάψει:

α)  Το πρακτικό της ενημερωτικής  συνάντησης  των μελών Ε.Π. με τους  φοιτητές  

β)  Το πρακτικό έγκρισης της αίτησης πραγματοποίησης  Πρακτικής Άσκησης από το/τη  φοιτητή/ρια. 

γ) Το πρακτικό έγκρισης και τοποθέτησης του/της φοιτητή/ριας στον φορέα για την πραγμα-τοποίηση της Πρακτικής του/της Άσκησης, καθώς και ορισμού επόπτη εκπαιδευτικού του Τμήματος.

δ) Τα e-mails των  φορέων υλοποίησης για την  έναρξη  της πρακτικής  άσκησης.

ε)  Το έντυπο  Ε18.

στ)  Το πρακτικό Επικύρωσης  της  Πρακτικής Άσκησης.

Θ.    Δικαιολογητικά  Πληρωμής  των φοιτητών

Για την πληρωμή των φοιτητών η  Γραμματεία του Τμήματος συλλέγει και υποβάλλει στην γραμματεία Πρακτικής Άσκησης τα ακόλουθα:

α)  Την   Αίτηση για επικύρωση πρακτικής  του φοιτητή ,  ΕΝΤΥΠΟ E06   

β)  Το συγκεντρωτικό  πίνακα  με  οικονομικά και ασφαλιστικά στοιχεία φοιτητών.

γ) Την εντολή πληρωμής  για κάθε φοιτητή.

Άρτα  06-9-2016

                                                                                             Ο υπεύθυνος  Πρακτικής  Άσκησης

του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

                                                                                                       Δρ. Θεοχάρης  Μενέλαος

                                                                                                       Αναπληρωτής  Καθηγητής