ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄- ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

From: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
Sent: Thursday, July 09, 2020 7:59 AM
To: ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Subject: AΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Importance: High

Δια του παρόντος, σας διαβιβάζουμε τη με αρ. 85372/Ζ1/3-7-2020 Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ν. ΚΡΗΤΣΚΗ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 έως και την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου2020.

Παρακαλούμε όπως αποσταλεί αποδεικτικό ανάρτησης.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών

Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ