Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη Erasmus+ για κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις (i) Σπουδές ή/και (ii) την Πρακτική Άσκηση, ακαδ. έτους 2020/21.

Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας
η οποία θα ενεργοποιηθεί τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 (ώρα 10.00 π.μ.) και θα λήξει (απενεργοποιηθεί) τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 (ώρα 17.00).

Η Προκήρυξη και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa

Οι φοιτητές καλούνται να προσκομίσουν μεταξύ άλλων και την
Αναλυτική Βαθμολογία από τη Γραμματεία
(i) στην ελληνική γλώσσα και
(ii) στην αγγλική γλώσσα (όπου χορηγείται).

Στην Αναλυτική Βαθμολογία σας παρακαλούμε να αναγράφεται (ακόμη και χειρόγραφα) ο Μέσος Όρος Βαθμολογίας του φοιτητή.

Επισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές δεν θα καταθέσουν πρωτότυπη αναλυτική βαθμολογία, αλλά σαρωμένο αντίγραφο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Πηνελόπη Γκέκα
Προϊσταμένη Δ/νσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

**********************************************
University of Ioannina
International & Public Relations Directorate
Erasmus+ Key Action 1 Office
GR45110 Ioannina, Greece