ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Γεωπονίας με την διαδικασία των κατατακτηρίων κατά τα παρελθόντα έτη και παρακολουθούν τα προγράμματα σπουδών που διδάσκονται στο Τμήμα, και οι οποίοι επιθυμούν να τους αναγνωρισθούν μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονίας, με βάση τους τίτλους σπουδών τους από το Τμήμα προέλευσης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι και την 30 Μαρτίου 2020.

Αιτήσεις πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν εξετάζονται.

Επίσης πρέπει για να θεωρείται πλήρης η αίτηση να αναγράφονται οι τίτλοι των μαθημάτων του Τμήματος Γεωπονίας για τα οποία ζητείται αναγνώριση καθώς και συγκεκριμένη αντιστοίχιση με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος προέλευσης, να κατατίθενται τα αναλυτικά περιγράμματα των μαθημάτων αυτών, όπως επίσης να προσκομίζονται οι τίτλοι σπουδών του αιτούντα.

Η επιτροπή θα συνεδριάσει μετά το πέρας των αιτήσεων των φοιτητών και μέσα σε διάστημα 15 ημερών θα καταθέσει το πρακτικό συνεδρίασης στη γραμματεία ώστε να τεθεί στην συνέχεια προς συζήτηση και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Η Επιτροπή

ΜΠΕΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΠΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ