Στην Άρτα θα πραγματοποιηθεί στις 16-17 Δεκεμβρίου 2019 η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου “Cheese route as an innovative cultural heritage driving force for rural tourism development in the cross-border area” (CheeseCulT) που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του Έργου σε συνεργασία με δύο Αλβανούς εταίρους, το Πανεπιστήμιο “EQREM ÇABEJ” στο Αργυρόκαστρο και τον φορέα ARGJIRO, ενώ στο σχήμα συμμετέχει από την Ελλάδα και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) Δήμητρα.

Επισυνάπτεται Δελτίου Τύπου στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ  και ΑΓΓΛΙΚΗ  γλώσσα