Πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στην Καρυά Λευκάδας στις 26/11/2019 στα πλαίσια του μαθήματος "ΕΛΙΑ-ΑΜΠΕΛΙ"

Ώρα αναχώρησης 09:15π.μ. από το campous Κωστακιών