Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Γεωπονίας καλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους (την οποία υπέβαλαν στοΥΠΠΘ) με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος από 21/11/2019 έως 29/11/2019 αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

 

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ