Ακύρωση Κατατακτήριων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 10η/8-5-2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας αποφασίστηκε ομόφωνα να μην πραγματοποιηθούν κατατακτήριες εξετάσεις το 2019-2020, για εισαγωγή νέων φοιτητών στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος  Γεωπονίας  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.