Εναρκτήρια συνάντηση του διακρατικού έργου "Kαινοτόμος χρήση προϊόντων ελαιοτριβείων, οινοποιείων και τυροκομείων για την παραγωγή βιοδραστικών ζωοτροφών", πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία V-A 2014-2020 με επικεφαλής το Επιμελητήριο Άρτας και εταίρους το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο της Ιταλίας και το Πανεπιστήμιο Alto Moro του Bari, Άρτα 13-14 Μαΐου 2019. Κάντε κλικ εδώ.